Subvencija za male čistilne naprave: vlogo pošljite čim prej

subvencije za male čistilne naprave

Subvencija za male čistilne naprave: preverite ponudbe občine in Eko sklada

Subvencija za male čistilne naprave bo zagotovo dobrodošla, če imate stare pretočne ali nepretočne greznice. Te namreč že od januarja letos zakonsko niso več dovoljene. Potrebno jih je zamenjati za male čistilne naprave.

Le-te čistijo okolje tako, da poskrbijo za predelavo odpadne vode iz gospodinjstva, kjer ni priklopa za javno kanalizacijo, oziroma ta ni mogoč.

subvencija za male čistilne naprave

Male čistilne naprave poskrbijo, da odpadna voda ni škodljiva za okolje

Male čistilne naprave poskrbijo za okolje, v katerem potekajo različni biološki procesi. Mikroorganizmi, ki se v njej nahajajo, vodo očistijo in pripravijo za izliv v naravo tako, da ta zanjo ni več škodljiva.

Napravo sestavljajo dva prekata, primarni usedalnik in SBR reaktor, proces pa poteka v 4 fazah. Vodo, ki se nabere v malih čistilnih napravah, sistem najprej pošlje v biološki prekat SBR, kjer se voda očisti v šestih urah. Sledi faza usedanja, ko se v dno prekata usede mulj. Ko se ta popolnoma posede, je voda primerna, da jo izpustimo v naravo. Na koncu torej varna in očiščena voda s pomočjo sistema steče v okolje.

Tovrstne naprave niso zelo poceni, zato nam pridejo še kako prav subvencije za naprave.

Kako priti do subvencije za male čistilne naprave?

Do subvencije za čistilne naprave lahko pridemo na dva načina. Za subvencijo za male naprave lahko zaprosimo lastno občino oz. Eko sklad ali pa vzamemo kredit pri Eko skladu.

male čistilne naprave

Subvencija za male čistilne naprave se lahko pridobi preko domače občine

Občine običajno vsako leto razpišejo subvencije za male naprave, s katerimi poskrbijo za sofinanciranje naprave. Subvencija za male čistilne naprave lahko običajno pokrije od 30% do 60% stroškov nakupa in priklopa. Žal pa dodeljevanje sredstev poteka običajno po vrstnem redu, po principu – kdor prej pride, prej melje. Glede na to, da se počasi bližamo koncu leta, je tako mogoče, da so sredstva za subvencijo za male čistilne naprave že porabljena.

Če je tako, poskrbite, da boste zanjo prihodnje leto zaprosili čim prej. Vseeno pa se morate zavedati, da boste do subvencije upravičeni le, če boste nabavili malo čistilno napravo s certifikatom.

Namesto subvencije lahko izberete kredit

Vam je občinska subvencija za male čistilne naprave ušla? Poskusite s subvencijo Eko sklada. Če ne boste dobili niti te, pa je na voljo še kredit, ki ga prav tako lahko pridobite preko Eko sklada.

Vlogi za kredit boste morali priložiti izjavo o lastnostih naprave, njeno delovanje pa mora biti v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod. Dovolj je tudi soglasje upravnika javnega kanalizacijskega sistema.