Zaposlitev za polovični delovni čas najdite preko kadrovske agencije

zaposlitev-za-polovicni-delovni-cas

Zaposlitev za polovični delovni čas postaja vse bolj priljubljena rešitev za delodajalce in delavce. Nekdaj je večje prednosti prinašala le podjetjem z začasno povečanim obsegom dela. Danes pa se zanjo odloča vse več delavcev. Hiter tempo vsakdana je poskrbel za zabris meja med zasebnim in službenim. To se odraža na utrujenosti in izgorelosti na delovnem mestu. V zadnjih nekaj letih se vse več posameznikov zaradi takšnih in drugačnih razlogov odloča za krajši delovni čas. Ta odločitev jim omogoča, da se posvetijo izobraževanju ali dobrodelnosti, zmanjšajo raven stresa in izboljšajo zdravje. Ob tem lahko več časa preživijo z družino ter si zagotovijo zdravo ravnovesje med družinskim in poslovnim življenjem. Pri tem pa jim ni treba žrtvovati nobene ugodnosti polnega delovnega časa.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) namreč dopušča, da delodajalec in delavec skleneta pogodbo z delovnim časom, ki ni omejen z minimumom. To pomeni, da je v teoriji razpon dela s krajšim delovnim časom vse od 1ure do 30 ur na teden. A številna podjetja se odločajo za zaposlitev za 4 ure, od ponedeljka do petka, 20 ur na teden. Pri tej vrsti zaposlovanja podjetjem največkrat priskoči na pomoč agencija za zaposlitev.

agencija-za-zaposlitev

Agencija za zaposlitev podjetju zagotovi idealnega kandidata za razpisano delovno mesto

Kadrovske agencije v Sloveniji posredujejo pri zaposlitvi ter omogočijo, da se podjetje osredotoči na primarno dejavnost. Kot specializirani zunanji izvajalci hitro zagotovijo delovno silo ter s tem nadomestijo potrebo po kadrovskem oddelku znotraj podjetja. Je treba delovno mesto hitro zapolniti in to zahteva nekoga, ki bi delo opravljal za polovični delovni čas? Nič lažjega.

Agencija za zaposlitev najprej poskrbi za podrobno analizo razpisanega dela in delovnega procesa. Na podlagi rezultatov analize izdela profil idealnega kandidata in zagotovi njegovo identifikacijo. Tega najde s pomočjo obširne baze kandidatov ali preko spletnega oglasa. Iskanju sledi obširna analiza in priprava projekta, s katero pridobi potencialne kandidate. V procesu izbora strokovnjaki zagotovijo manjši nabor najustreznejših kandidatov, s katerimi organizirajo primarne intervjuje. Nato organizira razgovore z naročniki in tistimi kandidati, ki so se uvrstili v ožji krog.

zaposlitev-za-4-ure

Poizbirno obdobje vključuje pripravo dokumentacije za zaposlitev za polovični delovni čas ali polni delovni čas. Tedaj delavec sklene pogodbo z agencijo, le ta pa poskrbi še za prijavo zavarovanja, zdravniške preglede ter ustrezno vodenje dokumentacije. Delo zaposleni opravlja v podjetju naročnika, s katerim agencija sklene Pogodbo o zagotavljanju delavcev. Naročniku poleg kadrovskih storitev nudi še urejanje vseh pravnih, administrativnih in računovodskih del.

Zaposlitev za 4 ure delavcem prinaša številne prednosti

Zaposlitev za polovični delovni čas delavcem prinaša prenekatere prednosti. Čeprav se je prva pojavila že v sredini 50. let 20 stoletja, je kadrovska agencija v Sloveniji še relativno nova. Zato je povsem razumljivo, da so kandidati do njih nekoliko skeptični. Seveda temu ne pripomorejo mnoge teorije zarote, ki krožijo po spletu. Te predvsem strašijo o tem, koliko denarja bodo morali delavci od plače nameniti agentom in kako pri takšni vrsti dela nimajo pravic. A zaposlitev preko kadrovske agencije ni prav nič drugačna kot preko podjetja. Te delujejo kot posrednik med delodajalci in delavci.

Kljub temu, da imajo pogodbo sklenjeno z obema, račun za opravljeno delo agencija za posredovanje delovne sile pošlje naročniku oziroma podjetju. Vsi delavci, tudi tisti napoteni s strani kadrovske agencije, so v Sloveniji zaščiteni s strani zakonodaje, kar pomeni, da v celoti prejmejo plačilo za opravljeno delo. Še več.
Delavec, ki opravlja zaposlitev za polovični delovni čas, ima popolnoma enake pravice kot delavec, ki opravlja delo za polni delovni čas. Ima pravico do povračila stroškov prevoza, prehrane ter stroškov, ki nastanejo pri delu na službenem potovanju. Prav tako mu je omogočena tudi pravica do letnega dopusta. Sorazmerno delovnemu času pa mu pripadajo še regres za letni dopust, odpravnina pri upokojitvi, odmor med delom in delovna doba.

kadrovske-agencije-v-sloveniji