Agencija za zaposlitev: posredovanje pri zaposlovanju in kadrovsko svetovanje

agencija za zaposlitev

Agencija za zaposlitev, včasih imenovana agencija za kadre, je v Sloveniji relativno nov pojav, zato je tovrstno zaposlovanje še vedno povezano s številnimi predsodki. Preverite, s čim se v resnici ukvarja in katere so njene najpomembnejše prednosti …

 

agencija za zaposlovanje

 

Agencija za zaposlovanje vam prihrani ogromno dragocenega časa

Osnovna naloga, ki jo ima agencije, je seveda zagotavljanje ustreznega kadra uporabnikom storitve oz. podjetjem, ki iščejo kandidate za specifična delovna mesta. Gre torej za nekakšen zunanji HR oddelek. V povezavi s tovrstnimi storitvami se zato običajno uporablja izraz »outsourcing«. Če ste že kdaj objavili razpis za delovno mesto, se najverjetneje zavedate, da je izbira najprimernejšega kandidata pogosto zelo zahtevna. Potrebujete precej časa in energije. Naloga je še posebej zahtevna, če upravljanje s človeškimi viri ni vaša primarna specializacija. Pri selekciji kandidatov je namreč smiselno upoštevati najrazličnejše dejavnike.

Če želite, da se bo kandidat resnično »vklopil« v delovni proces, morate poleg znanj in izkušenj, ki so vezane neposredno na delovne zadolžitve, upoštevati dodatne kompetence. Zelo pomembne so denimo t. i. mehke veščine (sposobnost dela v timu, zmožnost učinkovitega reševanja konfliktov itn.).

Agencija za zaposlitev vam prihrani čas, ki bi ga morali sicer vložiti v prebijanje skozi goro življenjepisov, hkrati pa čas, ki bi bil potreben za razgovore, testiranja ipd. Ena od pomembnih prednosti, ki jih ima agencija za kadre, je velika baza preizkušenih kandidatov. Tako se lahko hitro odzove na vaše potrebe po dodatni delovni sili, tudi če se pojavijo praktično čez noč. Predhodno zbrane informacije omogočajo nadpovprečno hiter selekcijski proces.

 

kadrovsko svetovanje

 

Ali je agencija za zaposlitev koristna samo pri velikih podjetjih?

Eden od pogostih predsodkov je, da je agencija za zaposlovanje primerna samo za večja podjetja oziroma za korporacije. To nikakor ne drži. Še več: »outsourcing« je nemalokrat posebej koristen za nekoliko manjša podjetja, ki si težko privoščijo poseben HR oddelek. Posledično nimajo zaposlenih, ki bi bili usposobljeni za upravljanje s človeškimi viri, kar pomeni, da je izbira najustreznejšega kandidata za posamezno delovno mesto vse prej kot enostavna.

Medtem ko bi se lahko osredotočali na primarno dejavnost, za katero ste specializirani, morate torej zapravljati čas in energijo za nalogo, ki jo boste težko opravili tako uspešno kot dobra agencija za zaposlitev. Ta vam pomaga že pri sami analizi oziroma pri izdelavi profila idealnega kandidata. Sledita pridobivanje kandidatov in proces izbora.

Ko bo pripravljen seznam najboljših kandidatov, bodo organizirani razgovori. V storitev je obenem zajeta skrb za administrativni, računovodski in pravni vidik. Pri tem so vam na voljo dodatne storitve, ne samo iskanje novih kadrov. Mednje denimo spada kadrovsko svetovanje …

Kaj vse obsega kadrovsko svetovanje?

Kadrovsko svetovanje (»HR consulting«) je marsikje v tujini dobro znana in uveljavljena praksa. Čeprav Slovenija pri tem malce zaostaja, začenjajo tudi slovenska podjetja počasi odkrivati, kako koristno je profesionalno kadrovsko svetovanje. V tovrstno svetovanje so vključene različne storitve.

Mednje denimo spadajo sociometrična testiranja, HR svetovanje pa pogosto zajema tudi vzpostavitev sistemov, katerih namen je ocenjevanje delovne uspešnosti, in z njimi povezanih sistemov nagrajevanja.

Poleg tega je kadrovsko svetovanje koristno pri načrtovanju treningov mehkih veščin, ki so, kot omenjeno, izjemno pomembne za učinkovit delovni proces. Četudi v svojem podjetju zaposlujete največje strokovnjake na posameznih področjih, so brez obvladanja osnovnih mehkih veščin težave neizogibne. Kadrovsko svetovanje prispeva tako k povečanju zadovoljstva kot produktivnosti.

 

agencija za kadre

 

Agencija za kadre kot pomoč pri iskanju popolnega kandidata

Se sprašujete, katere so najpomembnejše razlike med klasično zaposlitvijo in zaposlitvijo delavca, pri kateri posreduje agencija za zaposlovanje? Poleg že opisanih prednosti, povezanih s prihrankom časa in energije, je treba izpostaviti dejstvo, da bodo znanja in veščine kandidata najverjetneje precej bolj skladne z dejanskimi potrebami vašega podjetja, kot bi bile, če bi se procesa iskanja in selekcije lotili sami. Agencija za zaposlitev lahko še pred razpisom delovnega mesta preveri klimo v vašem podjetju.

Obenem vam pomaga ugotoviti, katere so tiste ključne veščine, ki jih zahteva posamezno delovno mesto. Pogosta težava pri iskanju delavcev je namreč povezana s tem, da delodajalci ne znajo opredeliti svojega »idealnega kandidata«. Če ne vemo, kaj natančno iščemo, bomo seveda težko našli osebo, ki bo resnično najprimernejša za razpisano delovno mesto.

Pogodbo o zaposlitvi v primeru agencijskega dela z izbranim kandidatom podpiše agencija za zaposlovanje. Z uporabnikom pa se podpiše pogodba o zagotavljanju delavcev. Predsodek, da to pomeni manj pravic za delavce, ni upravičen. Še pred začetkom delovanja mora pridobiti posebno dovoljenje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, delavcem ne sme zaračunati provizije oziroma odtegniti dela plače. Poleg tega delavcu pripada enako plačilo kot njegovim sodelavcem, ki so zaposleni neposredno pri podjetju.

Podobno pa velja za izplačilo regresa, božičnice in različnih dodatkov. Agencija za zaposlitev delavcu ponudi pogodbo za določen ali nedoločen čas. Prvi korak je običajno pogodba za določen čas, pogosto pa sledi nadgradnja v pogodbo za nedoločen čas. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skrbno bdi nad dejavnostmi, ki jih izvaja agencija za zaposlitev, kar zmanjša možnost za kršitve delavskih pravic.

 

kadrovska agencija